Alting er styret af de spørgsmål, som du stiller til dig selv

Alting er styret af de spørgsmål, som du stiller til dig selv

De neurologiske niveauer er en model udviklet af Robert Dilts med inspiration fra Gregory Bateson.

Modellen beskriver et logisk hierarki, hvori hjernen arkiverer oplevelser. Hvert niveau har til opgave at kontrollere og organisere niveauet lige under. Hvert niveau kan ses som en separat del, men alle niveauerne er forbundet og kan være med til at påvirke hinanden.

De spørgsmål du stiller dig selv styrer dit liv. Modellen hjælper med at give et overblik på hvilket niveau, at du stiller spørgsmålene og hvor kommunikationen foregår.

Et eksempel på et spørgsmål: Hvorfor vil jeg komme til mødet til tiden? Et spørgsmål om min adfærd – nemlig at overholde en aftale og møde til aftalt tid. Svaret på spørgsmålet lægger i mine værdier og overbevisninger. Jeg har en værdi om at være ansvarlig og til at stole på.

Spørger jeg mig selv, hvorfor kan du ikke komme til tiden? (adfærd) Eller spørger jeg en anden om det samme. Så kan svaret lyde, det var fordi, at der var vejarbejde og at jeg måtte holde i kø. Altså et svar på omgivelsesniveau og adfærdsniveau.

Hvis personen ønsker, at hun vil have en anden adfærd, skal svaret nok findes på værdi- og overbevisningsniveauet. Hun kan undersøge, hvilke værdier og overbevisninger, som hun har omkring det at komme til tiden. Et spørgsmål kunne lyde: Hvor vigtigt er det for dig på en skala fra: slet ikke vigtigt = 1 til det vigtigste = 10 at komme til tiden? Svaret på dette spørgsmål åbner døren til en uddybende samtale om det at komme til tiden.

Modellen gør det lettere at overskue forandringer, og giver en god ramme, når informationer skal organiseres og prioriteres. Modellens niveauer er ordnet hierarkisk, med det øverste niveau som det vigtigste, og det laveste niveau som det mindst vigtige.

Når du arbejder med en bestemt problemstilling, giver modellen dig mulighed for at ordne og organisere dine informationer om problemstillingen. Herefter kan du identificere problemet på det niveau, det skal løses.

Et problem skal altid løses på det højeste niveau, det eksisterer. Selv om du tilsyneladende har løst et problem på et lavere niveau, vil du opdage, at problemet ikke er løst alligevel, hvis det eksisterer på et højere niveau. Omvendt vil du opdage, at når du løser et problem på det højeste niveau, vil relaterede problemer på lavere niveauer ofte løses samtidigt.

I Mental Vinders podcast kan du i episode #49 lære modellen nærmere at kende og jeg gennemgår et eksempel fra min hverdag. Lyt her eller søg blot på Mental Vinder #49 i din foretrukne podcast App.

Her er nogle forskellige spørgsmål til de forskellige niveauer:
1. Vision – mening: “Hvad vil du gerne bidrage med, skabe, opnå eller være en del af?”
2. Identitet: “Hvem er du? Hvad er du? Hvilke roller har du? Hvad vil du gerne huskes for?”
3. Værdier og overbevisninger: “Hvad giver det dig? Hvad er vigtigt for dig? Hvad er årsagen til dine ønsker? Hvad tror du på?”
4. Evner – færdigheder: “Hvad er det, du kan lige her? Hvilke styrker og færdigheder har du?”
5. Adfærd: “Hvad foretager du dig? Hvilken adfærd/ hvilke vaner har du? Hvad siger- og gør du og hvordan?”
6. Omgivelser: “Eksterne faktorer som: Hvor befinder du dig? Hvad er din aktuelle situation?”

Når jeg anvender modellen med mine klienter er det ofte i forbindelse med et mål, som klienten gerne vil nå i fremtiden. Jeg starter altid nedefra med omgivelser og arbejder mig opad i de forskellige niveauer.

Her handler det om at stille spørgsmål ind til målsætningen og derigennem få et mere fuldstændigt billede af målet og måske forstærke motivationen. Fx:
1. Omgivelser: “Hvordan vil dine omgivelser være, når du har nået målet?”
2. Adfærd: “Hvordan vil du handle, efter du er nået i mål?” “Hvad laver du?”
3. Evner/færdigheder: “Hvilke evner og færdigheder har fået dig i mål?”
4. Overbevisninger og værdier: “Hvilke overbevisninger og værdier har fået dig i
mål?”
5. Identitet: “Hvilket slags menneske er du, når du når i mål?”
6. Vision: “Hvad er den større ting, du er en del af, når du når i mål?”

Modellen er også glimrende, når det drejer sig om at sikre optimal kommunikation med sig selv eller kommunikation med andre. Er vi på det samme niveau, når vi kommunikerer?

Forestil dig, at du er til en fest og en af gæsterne spørger dig om: Hvad laver du?

Spørgsmålet er et spørgsmål til adfærdsniveauet, og jeg kunne i mit tilfælde som coach besvares således: Gennem samtale hjælper jeg mine klienter med at finde deres indre ressourcer til at få det bedste liv. Det gør jeg ved at stille spørgsmål, skabe rum og tid til refleksion og hjælper klienten med at definere ny adfærd. Jeg bruger forskellige NLP værktøjer.

Spørgeren kan nu undrende se på mig og måske tænke – hold da op. Jeg spurgte jo bare om, hvem du er arbejdsmæssigt – altså på identitetsniveau. Jeg kunne blot have svaret, jeg arbejder som mental træner og coach.

En virkelig erfaren bruger af modellen kunne have stillet modspørgsmålet til hvad laver du? På hvilket niveau spørger du til hvad jeg laver – hvordan jeg ser mig selv i form af min job titel (identitet) eller hvordan min arbejdsdag ser ud (adfærd), eller hvordan jeg ser mig selv som en del af noget større (mening) gennem det jeg laver.

Mental sundhed – workshop

Mental sundhed – workshop

Fokus på mental sundhed på jobbet - få 10.000 kr. til workshop

Planlæg en workshop i uge 41, hvor der er fokus på jeres samarbejde og kommunikation.

Vi har to forskellige workshops, som begge indeholder aktiviteter, der er med til at
smile øge arbejdsglæden
smile styrke arbejds relationerne og
smile forbedre kommunikationen

Det giver jer et stærkere fællesskab og teamånd, der gør jer endnu bedre til at løse jeres kerneopgave i jeres team.
Workshoppen bliver planlagt med udgangspunkt i jeres dagligdag.

Workshop 1: Arbejdsglæde - det skal tages alvorligt

Workshop 2: Hver for sig er vi gode - sammen bliver vi de bedste.  *** Se video med indhold

Kontakt Bjarne Nielsen på tlf. 4089 1230 eller bn@mentalvinder.dk hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at få 10.000 kr. til den mentale sundhed i jeres virksomhed.

Tilbuddet er til teams fra fire personer på op til 50 personer.

10. oktober er det Danmarks mentale sundhedsdag (https://danmarksmentalesundhedsdag.dk/) - et initiativ startet af Velliv foreningen. Velliv Foreningen støtter til daglig forebyggelse på området for mental sundhed og arbejder almennyttigt med bevillinger, der skal fremme mental sundhed i arbejdslivet.

Vi har sammensat to spændende workshops hver på 3,5 time, som I kan afholde hvilken som helst dag i uge 41 eller 7.10 og 8.10 med mulighed for 10.000 kr. i støtte.
På siden Danmarksmentalesundhedsdag kan du se, hvordan I ansøger om støtten. Der er ansøgningsfrist den 2. juni.

Vi hjælper også gerne med ansøgningen.

1 procent bedre hver dag

1 procent bedre hver dag

Den 9. februar 2021 var dagen, hvor vi lancerede vores Podcast – for dig der vil være mentalt stærkere.

Den har fået tilnavnet 1 procent bedre hver dag.

For det er de små daglige indsatser, der i den sidste ende bringer dig hen til dit mål eller gør dig til den person du gerne vil være.

Det gælder også, hvis du er en del af et team eller en virksomhed. Hav som mål at blive 1 % bedre i dag, end I var i går.

Søg efter Mental Vinder, der hvor du normalt lytter til podcast eller se her.

Hør blandt andet i episode 3 den anerkendte psykolog Henrik Tingleff komme med sit bud på, hvad der kendetegner en Mental Vinder:

“Det handler i virkeligheden mere om, hvordan du håndterer uundgåelig modgang end hvordan du skaber medgang og succes.”

– Henrik Tingleff, psykolog

God fornøjelse.

Hvordan bliver jeg en mental vinder i sport?

Hvordan bliver jeg en mental vinder i sport?

Er du nysgerrig på, hvad der ligger til grund for en vindermentalitet i sport? Vi har valgt at inddrage nogle inspirerende, motiverende og tankevækkende mennesker, som kommer med deres egen definition på, hvordan de definerer en mental vinder.

Vi har spurgt over 150 mennesker, hvordan de vil definere en mental vinder og hvilken adfærd en mental vinder besidder. Vi har nøje udvalgt nogle mennesker, som vi definerer som mentale vindere. De har nogle motiverende og knivskarpe formuleringer, som vi synes er tankevækkende og kan være med til at motivere dig som sportsudøver.

Hans-Kristian Vittinghus har vundet VM guld i hold i badminton og udtaler følgende om en mental vinder:

”En mental vinder er ikke nødvendigvis hele tiden positiv, men er hele tiden konstruktiv i sin tankegang. Det er ok at være negativ, hvis blot man bruger det positivt til at forbedre sin præstation. En mental vinder er også i stand til at kigge indad når det går skidt, i stedet for at kaste ansvaret for fiaskoen videre.”

Thomas Laybourn er en badmintonspiller, som blev verdensmester i 2009 i double og har deltaget i OL. Han definerer en mental vinder som:

”En som altid ser muligheder og ikke begrænsninger. En som altid er frisk på udfordringer og altid tror på man kan vinde/opnå sine mål. En som tør drømme stort. En som ikke ryster i bukserne, selvom alle siger, det er umuligt, det man tror på. En som ikke lader sig påvirke af, at folk omkring sig ikke tror på ens kompetencer.”

Det er ikke fordi, der findes en endegyldig opskrift på, hvordan man som sportsudøver bliver en mental vinder. Der er et forskelligt fokus hos hver atlet og det er vigtigt, at du selv bliver opmærksom på det rette fokus for dig. Først og fremmest handler det om at blive bevidst om, hvilke tanker og følelser der er hos dig, når du dyrker din sport.

F.eks.:

 • Hvilke tanker/følelser oplever du, når du vinder vs. når du taber?
 • Hvilke styrker har du i en vindende konkurrence?
 • Hvilke styrker har du i en tabende konkurrence?
 • Hvordan plejer du at regulere dit temperament i svære kampsituationer?

Du skal turde være åben overfor dig selv og dine tanker. Du skal tage små skridt ad gangen og kunne turde flytte dit fokus til det, som gør en bedre forskel for dig. Du skal blive mere bevidst om, hvordan du reagerer i forskellige situationer og lære dig selv bedre at kende.

Hvis du oplever, at du:

 • laver fejl i serven
 • ikke scorer på dine chancer
 • præsterer til træningerne, men ikke til kampene
 • er for temperamentsfuld

… skal du have modet og lysten til at flytte fokus fra det negative til det positive i din udvikling. Du skal have fokus på den proces, du er i som atlet.

Jonas Rasmussen blev verdensmester i badminton 2003 og udtaler:

”Mentale vindere kan ændre deres mentale indstilling på meget kort tid, fordi de kan genkende de ting, som trækker over mod at være en mental taber, og har samtidig modet til at gøre noget ved det.”

Når du bliver mere bevidst om dit mindset og din vindermentalitet bliver øget i din sport, vil du opleve:

 • at du lærer dig selv bedre at kende
 • at du bliver opmærksom på dine tanker og følelser
 • at du bliver selvsikker
 • at du bedre kan fokusere
 • at du tør have fokus på din udvikling
 • at du udvikler dig
 • at du kan bruge din vindermentalitet i andre henseender end din sport

Tak fordi at du læste med!

Vi vil gerne arbejde med dig, hvis du ønsker at blive mentalt stærkere i din sport. 

Er du klar til at tage det første skridt?

Så kontakt os og vi sender dig Mental vinder testen. Den tester dig på de seks vigtigste mentale områder, når det drejer sig om vindermentalitet og topperformance. 

Send en mail til hej@mentalvinder.dk

Foto af Guduru Ajay bhargav fra Pexels