De neurologiske niveauer er en model udviklet af Robert Dilts med inspiration fra Gregory Bateson.

Modellen beskriver et logisk hierarki, hvori hjernen arkiverer oplevelser. Hvert niveau har til opgave at kontrollere og organisere niveauet lige under. Hvert niveau kan ses som en separat del, men alle niveauerne er forbundet og kan være med til at påvirke hinanden.

De spørgsmål du stiller dig selv styrer dit liv. Modellen hjælper med at give et overblik på hvilket niveau, at du stiller spørgsmålene og hvor kommunikationen foregår.

Et eksempel på et spørgsmål: Hvorfor vil jeg komme til mødet til tiden? Et spørgsmål om min adfærd – nemlig at overholde en aftale og møde til aftalt tid. Svaret på spørgsmålet lægger i mine værdier og overbevisninger. Jeg har en værdi om at være ansvarlig og til at stole på.

Spørger jeg mig selv, hvorfor kan du ikke komme til tiden? (adfærd) Eller spørger jeg en anden om det samme. Så kan svaret lyde, det var fordi, at der var vejarbejde og at jeg måtte holde i kø. Altså et svar på omgivelsesniveau og adfærdsniveau.

Hvis personen ønsker, at hun vil have en anden adfærd, skal svaret nok findes på værdi- og overbevisningsniveauet. Hun kan undersøge, hvilke værdier og overbevisninger, som hun har omkring det at komme til tiden. Et spørgsmål kunne lyde: Hvor vigtigt er det for dig på en skala fra: slet ikke vigtigt = 1 til det vigtigste = 10 at komme til tiden? Svaret på dette spørgsmål åbner døren til en uddybende samtale om det at komme til tiden.

Modellen gør det lettere at overskue forandringer, og giver en god ramme, når informationer skal organiseres og prioriteres. Modellens niveauer er ordnet hierarkisk, med det øverste niveau som det vigtigste, og det laveste niveau som det mindst vigtige.

Når du arbejder med en bestemt problemstilling, giver modellen dig mulighed for at ordne og organisere dine informationer om problemstillingen. Herefter kan du identificere problemet på det niveau, det skal løses.

Et problem skal altid løses på det højeste niveau, det eksisterer. Selv om du tilsyneladende har løst et problem på et lavere niveau, vil du opdage, at problemet ikke er løst alligevel, hvis det eksisterer på et højere niveau. Omvendt vil du opdage, at når du løser et problem på det højeste niveau, vil relaterede problemer på lavere niveauer ofte løses samtidigt.

I Mental Vinders podcast kan du i episode #49 lære modellen nærmere at kende og jeg gennemgår et eksempel fra min hverdag. Lyt her eller søg blot på Mental Vinder #49 i din foretrukne podcast App.

Her er nogle forskellige spørgsmål til de forskellige niveauer:
1. Vision – mening: “Hvad vil du gerne bidrage med, skabe, opnå eller være en del af?”
2. Identitet: “Hvem er du? Hvad er du? Hvilke roller har du? Hvad vil du gerne huskes for?”
3. Værdier og overbevisninger: “Hvad giver det dig? Hvad er vigtigt for dig? Hvad er årsagen til dine ønsker? Hvad tror du på?”
4. Evner – færdigheder: “Hvad er det, du kan lige her? Hvilke styrker og færdigheder har du?”
5. Adfærd: “Hvad foretager du dig? Hvilken adfærd/ hvilke vaner har du? Hvad siger- og gør du og hvordan?”
6. Omgivelser: “Eksterne faktorer som: Hvor befinder du dig? Hvad er din aktuelle situation?”

Når jeg anvender modellen med mine klienter er det ofte i forbindelse med et mål, som klienten gerne vil nå i fremtiden. Jeg starter altid nedefra med omgivelser og arbejder mig opad i de forskellige niveauer.

Her handler det om at stille spørgsmål ind til målsætningen og derigennem få et mere fuldstændigt billede af målet og måske forstærke motivationen. Fx:
1. Omgivelser: “Hvordan vil dine omgivelser være, når du har nået målet?”
2. Adfærd: “Hvordan vil du handle, efter du er nået i mål?” “Hvad laver du?”
3. Evner/færdigheder: “Hvilke evner og færdigheder har fået dig i mål?”
4. Overbevisninger og værdier: “Hvilke overbevisninger og værdier har fået dig i
mål?”
5. Identitet: “Hvilket slags menneske er du, når du når i mål?”
6. Vision: “Hvad er den større ting, du er en del af, når du når i mål?”

Modellen er også glimrende, når det drejer sig om at sikre optimal kommunikation med sig selv eller kommunikation med andre. Er vi på det samme niveau, når vi kommunikerer?

Forestil dig, at du er til en fest og en af gæsterne spørger dig om: Hvad laver du?

Spørgsmålet er et spørgsmål til adfærdsniveauet, og jeg kunne i mit tilfælde som coach besvares således: Gennem samtale hjælper jeg mine klienter med at finde deres indre ressourcer til at få det bedste liv. Det gør jeg ved at stille spørgsmål, skabe rum og tid til refleksion og hjælper klienten med at definere ny adfærd. Jeg bruger forskellige NLP værktøjer.

Spørgeren kan nu undrende se på mig og måske tænke – hold da op. Jeg spurgte jo bare om, hvem du er arbejdsmæssigt – altså på identitetsniveau. Jeg kunne blot have svaret, jeg arbejder som mental træner og coach.

En virkelig erfaren bruger af modellen kunne have stillet modspørgsmålet til hvad laver du? På hvilket niveau spørger du til hvad jeg laver – hvordan jeg ser mig selv i form af min job titel (identitet) eller hvordan min arbejdsdag ser ud (adfærd), eller hvordan jeg ser mig selv som en del af noget større (mening) gennem det jeg laver.