PERSONDATAPOLITIK

Kære nyhedsbrevsmodtager, kursist og webshop-gæst.

Det er vigtigt for Mental Vinder, at du føler dig tryg ved, at vi beskytter de oplysninger, du deler med os – uanset om du modtager vores nyhedsbrev, er kursist hos os eller benytter dig af vores webshop på www.mentalvinder.dk. Vores databeskyttelsespolitik vil løbende holdes opdateret, sådan at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og er tilpasset vores måde at drive forretning på.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på hej@mentalvinder.dk.

Senest opdateret 15. november 2021.

 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Mental Vinder er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Mental Vinder

Fasanvej 27

3660 Stenløse

Tlf. +45 4089 1230

hej@mentalvinder.dk

CVR: 31109937

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Vi registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:
 • Nyhedsbreve: Fornavn, efternavn og e-mailadresse
 • Webshopkøb af fysiske-, service- eller onlineprodukter: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Kurser og uddannelser: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til et af vores nyhedsbreve sker således, at vi kan sende dig relevant information.
 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med køb/tilmelding i vores webshop sker med det formål at kunne levere din vare og for at kunne yde dig service i tilfælde af problemer med leveringen.
 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores kurser, workshops, uddannelser mv. sker, således at vi kan sende dig information om arrangementet/uddannelsen og faktura samt til internt overblik over kursusdeltagelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

 • Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig.
 1. Kategorier af personoplysninger
  Vi behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
 2. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere. I tilfælde af køb af fysiske varer i webshoppen overdrager vi dine kontaktoplysninger til det transportfirma, der skal levere varerne.
 3. Opbevaring af dine personoplysninger
  Ift.  opbevaring af dine personoplysninger lægger vi vægt på, hvor længe vi har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, vi gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.

I forhold til vores uddannelser, opbevarer vi navnene på vores kursister i maksimalt 15 år, og mailadresser samt andre relevante oplysninger i maksimalt 5 år. Tidsrammen for opbevaring af kursisters navne sker, jf. interesseafvejningen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, med det formål til enhver tid at kunne dokumentere rigtigheden af diplomer og certificeringer fra Mental Vinder.

 1. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på hej@mentalvinder.dk.

 1. Hvordan sikrer vi dine personlige oplysninger?
  Vi har hos Mental Vinder indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Derfor har kun de medarbejdere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse.

Fysisk materiale opbevares aflåst og uden adgang for uvedkommende. Derudover er der etableret de fornødne interne procedurer, som skal sikre, at Mental Vinder er i stand til hurtigt at reagere, hvis der mod forventning skulle ske brud på persondatasikkerheden.

 1. Kontakt og klage
  Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan vi anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte os, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.

Du kan kontakte vores dataansvarlige på hej@mentalvinder.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.