En guide til at arbejde med målsætning med ”7 veje til succes” modellen

Hvad er ”7 veje til succes”?

Kan du genkende nogle af disse udsagn:

”Min drøm er at præstere på det højeste i min sport”

”Min drøm er at blive den bedste udgave af mig selv”

”Min drøm er at blive selvstændig”

”Min drøm er at gøre mine venner og familie stolte”

Succes er forskelligt defineret alt afhængigt af, hvem man spørger og hvorvidt det er sportslige, personlige eller arbejdsmæssige mål. Alle mennesker har et individuelt mål, men måske er du ikke bevidst om det endnu? Måske er du i tvivl om, hvordan du med sikkerhed ved, hvornår du har opnået succes, samt hvad du skal gøre for at komme dertil?

Gennem definition, opdagelse, afklaring, undersøgelse, visualisering, start og evaluering vil du kunne komme tættere på at opnå succes. Nedenstående ses figuren ”7 veje til succes”, som er udviklet af NLP Master Coach Bjarne Nielsen. ”7 veje til succes” er en model, som kan bruges til at udvikle dig, dine værdier samt sætte en realistisk målsætning. Du arbejder fokuseret med dit mål og kan bruge modellen til at gå i dybden med, hvad der skal til for, at du opnår det.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Værdiafklaring

”7 veje til succes” kan bruges til at bevidstgøre dig om, hvilket mål du har og hvilke relevante trin du kan tage for at komme tættere på det. For at du kan lykkes med ovenstående, skal du starte med at reflektere over og afklare dine værdier. Som det ses i nedenstående skabelon, vil din værdiafklaring være fundamentet for ”7 veje til succes”.

Det handler om at skabe et solidt fundament, for at du kan nå dit mål. Fundamentet bliver skabt i takt med, at du formulerer dine værdier, som du gerne vil leve efter. Værdierne kan kvalificere eller diskvalificere målet.

Her kan du spørge dig selv: Hvem er jeg? Hvad driver mig? Er målet i overensstemmelse med mine værdier? Hvilke værdier vil hjælpe mig til at opnå mit mål? Hvorfor er det værdifuldt for mig at blive den udgave mig selv? Hvad vil værdierne hjælpe mig med?

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

 

Hvordan kan 7 veje til succes bruges?

I 1. vej spørger du dig selv: Hvem vil du være? Hvad er dit mål? Her skal du definere dit mål og du kan vælge at skrive en dato for tidspunktet, hvor dit mål er realiseret.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

I 2. vej spørger du dig selv: Hvad gør du allerede, som bringer dig tættere på målet? Her skal du opdage hvad du har i din kuffert: din adfærd, dine handlinger, færdigheder og vaner.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

I 3. vej spørger du dig selv: Hvad vil du begynde at gøre, som bringer dig tættere på målet? Her skal du afklare realistiske mål, som er med til at hjælpe processen. Finde dine nye ressourcer, nye færdigheder, nye værdifulde vaner.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

I 4. vej spørger du dig selv: Hvad vil du stoppe med at gøre, som forhindrer dig i at nå målet? Her skal du undersøge hvilke handlinger, der hæmmer dig i at nå målet.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

I 5. vej spørger du dig selv: Nu er den dag kommet hvor jeg har nået mit mål. Hvordan føles det? Hvad er der sket? Hvilke følelser associerer du med, når du står og har opnået målet? Her skal du mærke efter, visualisere ved at rejse frem i tiden til den dag, hvor du har nået dit mål.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

I 6. vej spørger du dig selv: Hvad er de tre første små skridt, som du vil tage i løbet af den næste uge? Lav konkrete handlingsplaner. Her skal du aktivt starte med at tage første skridt, som gør at du kommer tættere på dit mål.

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

I 7. vej spørger du dig selv: Hvordan vil du fejre det, når du er nået i mål? Her skal du dagligt reflektere og evaluere over, hvor du står i forhold til dit mål. Er det nået? Så fejr det!

Der er ingen alternativ tekst for dette billede

Artiklen er skrevet af Ida Holme Dam, student assistant Coach